ร่วมงานกับ TRCLOUD

มาช่วยกันพัฒนา SMEs ให้มีความเข้าใจในบัญชี และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

> 2200

Companies

15

Team Members

4

Awards

TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนา โดยบริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ถูกพัฒนาขึ้นให้กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เรามีเป้าหมายในการขยายขีดความสามารถของโปรแกรมนี้สู่การเป็น Enterprise Resource Planning (ERP) tools ที่สมบูรณ์แบบ เรากำลังสรรหาบุคคลากรเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ตามตำแหน่งงานดังนี้

คุณสมบัติ

 • เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของ Web application
 • วุฒิปวช, ปวส, ปริญญาตรีบัญชี
 • มีทักษะในการอธิบายและให้ความรู้กับผู้เริ่มต้น
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ รักในงานบัญชี ชื่นชอบในเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่กลัวที่จะผิดลองถูก

รายละเอียดงาน

 • ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับบัญชี และ การใช้งานโปรแกรมบัญชี
 • ดูแลงานด้านบัญชี - ทำบัญชี
 • ดูแลงานบัญชีทั้งหมดที่องค์กรมอบหมายให้
 • ทำงานประจำที่บริษัท (มีออกพบลูกค้าเป็นครั้งคราว)
 • ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

เกี่ยวกับ TRCLOUD

 • ชนะเลิศ Thailand ICT Awards (TICTA 2015)
 • เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจใน PHP และ SQL QUERY
 • มีความรู้ HTML,CSS,Javascript พื้นฐาน

คุณสมบัติ (หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • สามารถใช้ jQuery และ JSON ได้ดี
 • สามารถใช้ Linux เบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ GIT Version Control ได้

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.00
 • ทำงานประจำที่บริษัท

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ เกี่ยวกับ โครงสร้างเว็ปไซต์
 • มีความรู้ เกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ (หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • สามารถใช้ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น adminer ได้
 • สามารถใช้ ubuntu เบื้องต้นได้

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ 08.30-17.00

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่ง Resume มาที่ info@trsiampun.com

เปิดรับสมัคร

 • วันจันทร์-ศุกร์: 8am to 5pm
 • วันเสาร์: 9am to 3pm